ดวลคณิตคิดเร็ว ป.2
Download
Share

ดวลคณิตคิดเร็ว ป.2

Series name : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

สื่อส่งเสริมทักษะการคิดคณิตศาสตร์ให้เด็กได้ฝึกฝนทักษะการคูณและการหาร เข้าใจสัญลักษณ์ในการคำนวณ เกมมีความสนุก ท้าทาย ดึงดูดความสนใจของนักเรียน พัฒนาความถูกต้องในการคำนวณทางคณิตศาสตร์

Related Products