หมอนหรรษาท้าทายความรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2

Early childhood

Basic Education Curriculum

English Program
(EP)

Vocational

Download
Share
picture

หมอนหรรษาท้าทายความรู้ วิทยาศาสตร์ ป.2

Series name : หมอนหรรษาท้าทายความรู้

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy :

Product detail

สื่อเกมดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ด้วยเทคนิคการเรียนรู้ในหลายมิติ ทำให้เด็กๆ สนุกสนานในการเรียนและได้รับความรู้ได้ดียิ่งขึ้น

Related Products