เปรียบเทียบสุดหรรษา มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.3
เปรียบเทียบสุดหรรษา มากกว่า-น้อยกว่า หรือเท่ากับ ป.3

Share
Share

Series name : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบตัวเลขในรูปแบบเกมปกป้องโลกจากมนุษย์ต่างดาว มีแบบฝึกหัด และข้อสอบ ช่วยพัฒนาให้เด็กคิดได้อย่างรวดเร็วที่เกิดจากการฝึกทำซ้ำ เพิ่มความเข้าใจในค่าของตัวเลขและสัญลักษณ์ทางการคำนวณ

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB