บวกลบไวได้ทักษะ ป.5
บวกลบไวได้ทักษะ ป.5

Share
Share

Series name : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบ ในรูปแบบเกม แบบฝึกหัด และข้อสอบ ปูพื้นฐานการคำนวณอย่างง่าย เข้าใจสัญลักษณ์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB