บวกลบไวได้ทักษะ ป.6
Download
Share

บวกลบไวได้ทักษะ ป.6

Series name : สื่อเสริมความรู้นอกตำรา

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

นำเสนอเนื้อหาการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการบวกและการลบ ในรูปแบบเกม แบบฝึกหัด และข้อสอบ ปูพื้นฐานการคำนวณอย่างง่าย เข้าใจสัญลักษณ์ในการคำนวณทางคณิตศาสตร์ ช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานเพลิดเพลิน

Related Products