ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 2
Download
Share

ชุด ฝึกคิด ฝึกธรรม ชุดที่ 2

Series name : ฝึกคิด ฝึกธรรม

Auther name : ฝ่ายวิชาการ อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

แบบฝึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กในศวรรษที่ 21 นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับหลักคุณธรรมในชีวิตประจำวัน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ตามระดับทักษะการคิด

Related Products