หนังสือ พจนานุกรมรูปภาพส่วนตัว
Download
Share

หนังสือ พจนานุกรมรูปภาพส่วนตัว

Series name :

Auther name : อักษร โกลบอล เอ็ด

Copy : etc.

Product detail

สมุดสำหรับติดรูปภาพส่งเสริมทักษะการสื่อสารและสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านการมอง ช่วยให้เด็กพิเศษที่มีปัญหาทางการสื่อสารได้พัฒนาทักษะการมองเห็นและการสื่อสารกับบุคคลอื่นให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Related Products