ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส
Download
Share

ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน : ชุดบัตรสัมผัส

Series name : ฐานกรณ์สอนอ่านเขียน

Auther name : บจก.อักษร โกลบอล เอ็ด

Copy : etc.

Product detail

สื่อพัฒนาทักษะการอ่านเขียนภาษาไทย สำหรับเด็กที่เริ่มต้นเรียนรู้ภาษาไทย ชุดสัมผัสช่วยให้เด็กสมารถจดจำลักษณะและทิศทางการเขียนพยัญชนะต่างๆได้ดี ด้วยเทคนิคการใช้ประสาทสัมผัสหลายด้าน (Multi-Sensory) โดยใช้สีนำสายตาและผิวสัมผัส ประกอบด้วยบัตรสัมผัสจำนวน 8 - ใบ

Related Products