จริงหรือมั่ว! 2 (Myths Busted 2)
Download
Share
picture

จริงหรือมั่ว! 2 (Myths Busted 2)

ISBN : 9786161811020

Series name : จริงหรือมั่ว

Auther name : เอมิลี่ ครีเกอร์ ผู้แปล นันท์นิชา หาญระพีพงศ์

Copy : etc.

Product detail

จริงหรือมั่ว! เปิดโปงแหล่งที่มาและความจริงเบื้องหลัง ความเชื่อ เรื่องเล่า และตำนานพื้นบ้านมากกว่า 100 เรื่อง และสุดท้ายเธอจะรู้ว่าสิ่งที่เธอรู้ๆ มานั้นมั่วสุดๆ!

Related Products