จริงหรือมั่ว! 1 (Myths Busted 1)
จริงหรือมั่ว! 1 (Myths Busted 1)

Share
picture
Share

ISBN : 9786161811006

Series name : จริงหรือมั่ว

Auther name : เอมิลี่ ครีเกอร์ ผู้แปล ลลิตา ผลผลา

Copy : etc.

Product detail

จริงหรือมั่ว! เปิดโปงแหล่งที่มาและความจริงเบื้องหลัง ความเชื่อ เรื่องเล่า และตำนานพื้นบ้านมากกว่า 100 เรื่อง และสุดท้ายเธอจะรู้ว่าสิ่งที่เธอรู้ๆ มานั้นมั่วสุดๆ!

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB