สุดยอดคัมภีร์อาเซียน
Download
Share
picture

สุดยอดคัมภีร์อาเซียน

ISBN : 9789742474201

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : ทีมนักวิชาการอาเซียน

Copy : etc.

Product detail

รวมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เริ่มปูพื้นฐานเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน และเพื่อนบ้านที่เป็นสมาชิกอาเซียนจำนวน 10 ประเทศ ทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม รวมถึงการเก็บสถิติข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่ควรรู้เกี่ยวกับอาเซียนมาแปลงเป็นแผนภาพที่เข้าใจง่าย อาทิ สถิติเกี่ยวกับขนาดพื้นที่ จำนวนประชากร เรื่องราวที่เป็นที่สุดในอาเซียน มรดกโลกในอาเซียน อาหารจานเด็ดของเพื่อนบ้านอาเซียน การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ รางวัลซีไรต์สำหรับแวดวงวรรณกรรมอาเซียน ธงชาติ และชุดแต่งกายประจำชาติ รวมถึงเอกลักษณ์ที่สำคัญๆ ของชาวอาเซียน

Related Products