อาเซียนเขย่าโลก 70 บุคคลสำคัญอาเซียน

Download
Share
picture

อาเซียนเขย่าโลก 70 บุคคลสำคัญอาเซียน

ISBN : 9786163878519

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : ทสมล ชนาดิศัย, ดุสิต มูลสมบัติ

Copy : etc.

Product detail

เป็นหนังสือที่รวบรวมบุคคลสำคัญของอาเซียนที่สามารถสร้างชื่อเสียงระบือไกลไปทั่วโลก ยกตัวอย่างเช่น ดร.มหาเธร์ บิน โมฮัมหมัด, ลี กวน ยู, อองซาน ซูจี, โอจิมินห์. ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช,พุทธทาสภิกขุ และท่านอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลจากทุกวงการ นำเสนอผ่านรูปแบบที่เข้าใจง่าย มีวาทะเด็ดๆ ของบุคคลนั้น ตลอดจนข้อคิดที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

Related Products