อ่าน-เขียน เรียนจีนกลาง
Download
Share
picture

อ่าน-เขียน เรียนจีนกลาง

ISBN : 9789743002472

Series name : ภาษาต่างประเทศ1

Auther name : ยงชวน มิตรอารี

Copy : etc.

Product detail

รวมบทสนทนาภาษาจีนกลางที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันหลากหลายรูปแบบด้วยกัน พร้อมคำอ่าน คำแปลและตัวอย่างการใช้ในสถานการณ์ต่างๆ มีอักษรเป็นตัวช่วยในการออกเสียง พร้อมตารางส่วนประกอบของตัวหนังสือช่วยในการจำและการเขียนอักษรจีน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดให้ได้ฝึกฝนทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย

Related Products