ไวยากรณ์จีนกลาง อย่างง่าย-ใช้จริง

Download
Share
picture

ไวยากรณ์จีนกลาง อย่างง่าย-ใช้จริง

ISBN : 9786167621005

Series name : ภาษาต่างประเทศ1

Auther name : ยงชวน มิตรอารี

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาในเล่มเต็มไปด้วยพื้นฐานไวยากรณ์จีนที่สำคัญและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน อธิบายละเอียด ชัดเจน อ่านเข้าใจง่าย เพื่อเป็นพื้นฐานมั่นคงในการที่จะเรียนรู้ภาษาจีนกลางสามัญนี้ ให้ลึกซึ้ง เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนในระดับต้นถึงกลาง และผู้สอนที่ต้องการสอนหลักภาษาอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

Related Products