เรียนจีนกลางจากปริศนาคำทาย

เรียนจีนกลางจากปริศนาคำทาย

Share
picture
Share

ISBN : 9786169003113

Series name : ภาษาต่างประเทศ1

Auther name : ยงชวน มิตรอารี

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเรียนภาษาจีนแบบใหม่ร่วมสมัยกับสังคมยุคปัจจุบัน นำเสนอในรูปแบบปริศนาคำทาย ที่ถูกแต่งขึ้นในรูปแบบของคำกลอนที่เรียบง่าย เวลาอ่านเสียงจะมีทั้งจังหวะและท่วงทำนอง คำสัมผัสที่คล้องจองของศัพท์ ได้รับการจัดเรียงเป็นพิเศษ ทำให้การเรียนดำเนินไปอย่างเพลิดเพลิน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB