สืบสนองสำนวนไทย
Download
Share
picture

สืบสนองสำนวนไทย

ISBN : 9786160000418

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : ศาสตราภิชานล้อม เพ็งแก้ว

Copy : etc.

Product detail

หนังสือที่รวบรวมภาษาไทย สำนวนไทย ที่เกิดขึ้นใหม่ พร้อมบทวิเคราะห์และคำอธิบายที่เข้าใจง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้อ่านได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษา ที่มีพัฒนาการสอดร้อยสืบเนื่องไปกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

Related Products