ศิลปะพับผ้าดอกไม้
Download
Share
picture

ศิลปะพับผ้าดอกไม้

ISBN : 9786160004751

Series name : ศิลปะ,ดนตรี,นาฎศิลป์

Auther name : จักรพันธ์ ตั้งอนันตกิจ, ปิยาภา เกิดทวี

Copy : etc.

Product detail

การพับผ้ารูปดอกไม้ เป็นงานศิลปะอีกแนวหนึ่ง ที่เกิดจากการใช้เทคนิคมือในการม้วน พับ บิด จับจีบ มัด ฯลฯ เพื่อเปลี่ยนผ้าให้กลายเป็นเกสร กลีบดอก หรือใบ ที่แตกต่างกันตามรูปทรงของดอกไม้แต่ละชนิด ศิลปะการพับผ้ารูปดอกไม้ นำเสนอสารพันวิธีในการพับผ้าเป็นรูปดอกไม้และใบไม้

Related Products