แป้งพวงภูมิปัญญาไทย
Download
Share
picture

แป้งพวงภูมิปัญญาไทย

ISBN : 9786160006915

Series name : ศิลปะ,ดนตรี,นาฎศิลป์

Auther name : สายใจ เจริญรื่น

Copy : etc.

Product detail

วิธีการทำแป้งพวงทั้งสิ้น 17 แบบ เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วยการเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์และขั้นตอนการทำอย่างละเอียด เริ่มตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์จนสำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆ

Related Products