นิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้

Download
Share
picture

นิทานพื้นบ้านชายแดนภาคใต้

ISBN : 9789741692200

Series name : วรรณคดีและวรรณกรรม

Auther name : รศ.ประพนธ์ เรืองณรงค์

Copy : etc.

Product detail

นิทานที่ให้ความเพลิดเพลินและคติชีวิต ยังสะท้อนวิถีชีวิต ความเชื่อ และค่านิยมของพี่น้องชาวไทยมุสลิมใน 3 จังหวัดภาคใต้อีกด้วย

Related Products