ทำไม? ที่มาที่ไปของสัตว์ สิ่งของ ฯลฯ เล่ม 1

Download
Share
picture

ทำไม? ที่มาที่ไปของสัตว์ สิ่งของ ฯลฯ เล่ม 1

ISBN : 9786165001144

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : เนื่องน้อย ศรัทธา

Copy : etc.

Product detail

หนังสือเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ถาม - ตอบ เช่น ทำไมต้องมีสะพาน, ทำไมจึงมีอุโมงค์,ทำไมจึงเรียกว่าห้างสรรพสินค้า, ทำไมจึงเป็นตุ๋นปากเป็ด, ทำไมจึงใช้ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ, ทำไมจึงเป็นหนังสือเด็ก, ทำไมวัวจึงมีความสำคัญ, และอีกหลายหลาย ซึ่งรวบรวมมาให้คุณได้เปิดโลกแห่งการเรียนรู้พร้อมกันแล้วในเล่ม

Related Products