ซองคำถามอาเซียน
Download
Share
picture

ซองคำถามอาเซียน

ISBN : 9786160014484

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์

Copy : etc.

Product detail

รวบรวมคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน อาทิ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม ภาษา อาหารการกิน พร้อมคำตอบอ่านสนุก เข้าใจง่าย เพื่อรู้จักเเละเข้าใจเพื่อบ้าน พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นใจ

Related Products