กระดาษปั้นของหนู
Download
Share
picture

กระดาษปั้นของหนู

ISBN : 9789748466040

Series name : ศิลปะ,ดนตรี,นาฎศิลป์

Auther name : นภาพร โลนุชิต

Copy : etc.

Product detail

สอนวิธีการปั้นดินกระดาษด้วยวัสดุ - อุปกรณ์ที่เหลือใช้ เช่น แทนกระดาษทิชชู กระดาษหนังสือพิมพ์ กล่องกระดาษ กล่องนม ให้เป็นสิ่งของเครื่องใช้หรือรูปสัตว์ต่างๆ ได้ด้วยวิธีง่ายๆสนุกสนาน สร้างจินตนาการ และใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบได้หลากหลาย

Related Products