111 คำศัพท์จีน ไทย อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 2

111 คำศัพท์จีน ไทย อังกฤษ เด็กเก่ง 3 ภาษา เล่ม 2

Share
picture
Share

ISBN : 9786162851155

Series name : ชุด 111 คำ

Auther name : กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์ทองเกษม

Copy : etc.

Product detail

เนื้อหาที่นำเสนอในเล่มจะเป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้เด็กๆ ชื่นชอบทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ โดยรวบรวมคำศัพท์จำนวน 111 คำ พร้อมคำอ่านและความหมายภาษาไทย คัดเฉพาะคำศัพท์ที่พบได้บ่อยในชีวิตประจำวันแบ่งตามหมวดหมู่

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB