จับประเด็นเก่งสุดๆ คณิตศาสตร์ ดินแดนแห่งจำนวนนับและคำนวณ

Download
Share
picture

จับประเด็นเก่งสุดๆ คณิตศาสตร์ ดินแดนแห่งจำนวนนับและคำนวณ

ISBN : 9786162850325

Series name : จับประเด็น

Auther name : Geurim Sangja ผู้แปล เนตรนภา ปะวะคัง

Copy : etc.

Product detail

รวมแนวคิดในตำราเรียนออกมาเป็นการ์ตูนความรู้ ที่ประกอบไปด้วย ดินแดนแห่งจำนวนนับและการคำนวณ อาณาจักรเรขาคณิต และ วิทยาศาสตร์น่ารู้ ในระดับประถมศึกษา ที่มาพร้อมกับคลังความรู้ สรุปจับประเด็นครอบคลุมเนื้อหา ตลอดจนคำแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่เป็นผู้ช่วยสำคัญในการเรียนรู้

Related Products