กองทุนแม่ไก่ (Bilinggual)
Download
Share
picture

กองทุนแม่ไก่ (Bilinggual)

ISBN : 9786117033063

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Katie Smith Milway / สุรนุช ธงศิลา

Copy : etc.

Product detail

เรื่องราวของเด็กชายที่ยากจน ด้วยเงินกู้ก้อนเล็กๆ ที่นำไปซื้อแม่ไก่ และในที่สุดเขาก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้ในครอบครัว เมือง และประเทศของเขาได้ ทั้งหมดเริ่มจากความคิดดีๆ บวกกับความพยายามของเด็กคนหนึ่งและเงินกู้ก้อนเล็กๆ ที่ทำให้เป็นจริงได้

Related Products