โลกของเรา
Download
Share
picture

โลกของเรา

ISBN : 9789749499948

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Yvan The'ry / โคทม อารียา

Copy : etc.

Product detail

ได้นำเสนอแง่มุมต่างๆของโลก เช่น ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ การเกิดแผ่นดินไหว การเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ วัฎจักรของน้ำ การดูแลรักษาน้ำ พร้อมภาพประกอบและคำอธิบายที่เข้าใจง่าย

Related Products