100 นักวิทยาศาสตรืผู้เปลี่ยนแปลงโลก

100 นักวิทยาศาสตรืผู้เปลี่ยนแปลงโลก

Share
picture
Share

ISBN : 9789749410271

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Jon Balchin / ผศ.ดร.จารนัย พานิชกุล

Copy : etc.

Product detail

ผู้เปลี่ยนแปลงโลก แนะนำให้ท่านได้รู้จักนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่หรือยักษ์ในความหมายของนิวตันจำนวน 100 คน พร้อมทั้งการสำรวจ ผลสำเร็จสุดยอดของพวกเขา ทั้งบุรุษและสตรีผู้ได้ต่อสู้ดิ้นรน จนประสบความสำเร็จในการขยายอาณาเขตแห่งความรู้ของมนุษย์ให้กว้างไกลออกไปอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB