สมองเราฉลาดสุดๆ
Download
Share
picture

สมองเราฉลาดสุดๆ

ISBN : 9789741397693

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Michael A.Dispezio / พญ.สุรนี จิวริยเวชช์

Copy : etc.

Product detail

บอกเล่าเรื่องราวการทำงานอย่างมีระบบของสมอง ว่าแต่ละส่วนของสมองประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เรียนรู้วิธีการที่จะทำให้สมองของเราทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Related Products