เกมกีฬาวิทยาศาสตร์
Download
Share
picture

เกมกีฬาวิทยาศาสตร์

ISBN : 9789740456919

Series name : อ่านนอกเวลา

Auther name : Bobby Mercer / ปราการเกียรติ ยังคง

Copy : etc.

Product detail

เราจะพาเด็กๆ ไปเริงร่ากับการทดลองวิทยาศาสตร์บนสนามกีฬากัน เพราะกีฬาไม่ใช่แค่เกมที่ใช้กำลังเท่านั้น แต่มันเป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งด้วย เรื่องราวแสนสนุกเหล่านี้ถูกถ่ายทอดด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

Related Products