การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่

Download
Share
picture

การทดลองสนุกๆ แรงและการเคลื่อนที่

ISBN : 9789747170450

Series name : การทดลองสนุก ๆ

Auther name : Michael A.Dispezio / สุวรรณ-โกศัลย์ คูสำราญ

Copy : etc.

Product detail

กิจกรรมการทดลองจากในเล่ม โดยเฉพาะเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ ไม่ว่าจะเป็นลูกแก้วในแก้ว ยิงกองเหรียญ คลื่นใต้น้ำ แว่นขยายทำด้วยน้ำ ความดันกระดาษ รถลูกโป่ง และอื่นๆ อีกมากมาย

Related Products