การทดลองสนุกๆ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

Download
Share
picture

การทดลองสนุกๆ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก

ISBN : 9789747170597

Series name : การทดลองสนุก ๆ

Auther name : Michael A.Dispezio / กิ่งแก้ว-ปิตินันท์ คูอมรพัฒนะ

Copy : etc.

Product detail

การทดลองเกี่ยวกับไฟฟ้าและแม่เหล็ก ที่สนุก ปลอดภัยและทำได้ภายในบ้าน เช่น การหาแรงโน้มถ่วงด้วยเมล็ดโฟม การทดสอบสนามของแรงล่องหน

Related Products