DVD-Rom Twig ดาวเทียม
Download
Share

DVD-Rom Twig ดาวเทียม

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ฟิสิกส์ดาวเทียม มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การโคจรของดาวเทียม ความสำคัญของดาวเทียม จีพีเอสคืออะไร และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products