DVD-Rom Twig วงจรไฟฟ้า (Circuits)
Download
Share

DVD-Rom Twig วงจรไฟฟ้า (Circuits)

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

ชุดไฟฟ้าและวงจร วงจรไฟฟ้า เป็นสื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทวิก มีกิจกรมมการเรียนรู้พัฒนาทักษะคิดและสืบค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ

Related Products