DVD-Rom Twig รูปทรง 3 มิติ
Download
Share

DVD-Rom Twig รูปทรง 3 มิติ

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คณิตศาสตร์รูปทรง 3 มิติ มีเนื้อหาในบทเรียนประกอบด้วย การพิสูจน์ทฤษฎีพีทาโกรัส ทฤษฎีสามเหลี่ยมสำหรับการสร้างพีระมิดของชาวอียิปต์ จุดศูนย์กลางของรูปสามเหลี่ยม และมีภาพยนต์สารคดีสั้น อธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่าย สร้างความสนใจ กระตุ้นพัฒนาการเรียนรู้ผ่านการมองเห็น

Related Products