DVD-Rom Twig นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1

Download
Share

DVD-Rom Twig นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1

Series name : Twig DVD Project

Auther name : อักษร อินสไปร์

Copy : etc.

Product detail

คณิตศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ 1 เป็นสื่อภาพยนตร์สารคดีสั้นแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลทวิก มีกิจกรมมการเรียนรู้พัฒนาทักษะคิดและสืบค้นทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และสังคมศึกษาฯ

Related Products