Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
Download
Share

Sam Labs (แซม แล็บส์) ชุดสื่อฯฝึกทักษะกระบวนการด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์

Series name : ชุดสื่อ Sam Labs (แซม แล็บส์)

Auther name : HK classroom

Copy : etc.

Product detail

บล็อกอิเล็กทรอนิกส์บลูธูทไร้สาย ที่มาพร้อมแอปพลิเคชันสำหรับการเขียนโปรแกรมหลากหลายฟังก์ชัน สามารถนำไปจัดกิจกรรมบูรณาการสะเต็ม (STEM) ร่วมกับศิลปะ (ART) ได้อย่างสร้างสรรค์และสนุกสนาน โดยเริ่มต้นเรียนรู้คำสั่งอย่างเป็นขั้นตอนด้วยเกมก่อนการโค้ด ทำให้สามารถจดจำและเข้าใจคำสั่งนั้น ๆ ได้ง่าย และสามารถเรียนรู้การออกแบบวงจรผ่านแอปได้หลากหลายแบบ ตั้งแต่โมเดลแบบง่ายไปจนถึงแบบที่ต้องใช้ลอจิกที่ซับซ้อนท้าทายความสามารถ

Related Products