อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ความรู้รอบตัวมหัศจรรย์

อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ความรู้รอบตัวมหัศจรรย์

Share
picture
Share

ISBN : 9786167534459

Series name : อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง

Auther name : หยางหยางทู่ / จุฬาณัณฐ์ ศิริพงศ์ปรีดา

Copy : etc.

Product detail

จะพาเด็กๆ ไปเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตผ่านตัวละครที่กล่าวถึงเรื่องน่ารู้ในร่างกาย อธิบายความลับของสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ รวมถึงการดำรงอยู่ของวัฒนธรรมอันหลากหลาย ที่เราไม่อาจหาจุดเริ่มต้น แต่กลับสามารถพิสูจน์ถึงการมีอยู่จริงของมันได้

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB