คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

Download
Share
picture

คว้าเกรด A ง่ายกว่าที่คิด ตอน มหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ISBN : 9786162850622

Series name : คว้าเกรด A ง่ายที่คิด

Auther name : ฮวัง กึงกี / เนตรนภา ปะวัคัง

Copy : etc.

Product detail

หนังสือที่จะมาช่วยไขปัญหาที่เด็กๆ เข้าใจผิดให้กระจ่าง โดยเล่มนี้จะพาเด็กๆ ไปรู้จักกับสัตว์และพืชหลากหลายชนิด รวมถึงสิ่งมีชีวิตที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ให้มากขึ้น ร่วมผจญภัยไปในโลกกว้างและค้นหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกันได้แล้ว
สารบัญ

Related Products