เมล็ดบัวบวมสวมเสื้อชูชิพ

Download
Share
picture

เมล็ดบัวบวมสวมเสื้อชูชิพ

ISBN : 9786162850097

Series name : นิทานวิทยศาสตร์

Auther name : หยางหงอิง / ธนิษฐา โสระสิงห์

Copy : etc.

Product detail

สำหรับหนังสือเมล็ดบัวบวมสวมเสื้อชูชีพเล่มนี้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้และเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึง “วงจรชีวิตของพืชและสัตว์” ว่ารูปลักษณ์ที่เห็นอยู่อาจไม่สามารถบ่งบอกตัวตนได้เสมอไป ดังเช่น เมล็ดของบัวสายเมื่อครั้งยังเล็กเธอเป็นเพียงเมล็ดบวมกลมๆ เที่ยวเล่นซุกซนลอยไปลอยมาในน้ำแต่เมื่อเติบโตขึ้นกลับแปรสภาพเป็นดอกบัวสายสีสวยชนิดไม่มีเค้าเดิมหลงเหลือให้เห็นอีก นอกจากนี้ยังสอดแทรกที่มาที่ไปของการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลต่างๆ ทางธรรมชาติที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ไว้อย่างครบครันชนิดที่ไม่รู้ไม่ได้แล้ว

Related Products