ไขปริศนาเทคโนโลยี เล่ม 1
Download
Share
picture

ไขปริศนาเทคโนโลยี เล่ม 1

ISBN : 9786162850189

Series name : พิพิธภัณฑ์ภาพความรู้รอบตัว

Auther name : เฉินซู / จินตนันท์ เจียมสุวรรณวัต

Copy : etc.

Product detail

เสี่ยวหลิงที่เดินทางผ่านอุโมงค์กาลเวลามาเพียงลำพังได้พบกับครอบครัวของต้าหมิงโดยบังเอิญ เสี่ยวหลิงจึงได้ไปอยู่บ้านของต้าหมิง ที่แห่งนี้เองที่ทำให้เสี่ยวหลิงได้พบกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีต่างๆ ที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน สิ่งเหล่านี้ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์ง่ายขึ้นจากในอดีตเป็นอย่างมากครอบครัวของต้าหมิงแนะนำให้เสี่ยวหลิงได้รู้จักกับนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์สะดวกสบายและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

Related Products