เปิดโลกของกัมมันตภาพรังสืี กับกูรี

Download
Share
picture

เปิดโลกของกัมมันตภาพรังสืี กับกูรี

ISBN : 9789748001715

Series name :

Auther name : ian Graham / ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ

Copy : etc.

Product detail

ห้ามใช้เรเดียมทาเล็บของเรานะ เพราะถึงจะดูสวยงามแต่ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพกว่าจะได้เรเดียมมาเพียง 1 กรัม ต้องใช้แร่พิตช์เบลนด์ถึง 8 ตันที่เดียว พยายามสวมใส่ชุดชั้นในตะกั่วเพื่อไม่ให้นักวิทยาศาสตร์ใช้รังสีเอ็กซ์มองทะลุเสื้อผ้าเข้าไปได้ ถึงแม้รังสีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ แต่การใช้ในปริมาณเล็กน้อยสามารถใช้รักษาโรคมะเร็งได้

Related Products