เปิดโลกของโทรศัพท์ กับเบลล์

Download
Share
picture

เปิดโลกของโทรศัพท์ กับเบลล์

ISBN : 9789748001722

Series name :

Auther name : Brian Williams / ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ

Copy : etc.

Product detail

เราลองทำโทรศัพท์อย่างง่าย ๆ ได้โดยใช้เพียงถ้วยโยเกิร์ตเปล่าและเชือกหนึ่งเส้น เสียงอาจถูกส่งโดยสัญญาณแสงในสายเคเบิลเส้นใยนำแสง โทรโข่งรูปกรวยยับยั้งคลื่นเสียงไม่ให้แผ่กระจายออกเร็วเกินไป ทำให้คลื่นเสียงเดินทางได้ไกลมากขึ้น โทรศัพท์เคลื่อนที่ส่งเสียงของเราไปในรูปของคลื่นวิทยุ

Related Products