เปิดโลกของไฟฟ้า กับฟาราเดย์

Download
Share
picture

เปิดโลกของไฟฟ้า กับฟาราเดย์

ISBN : 9789748001708

Series name :

Auther name : Brian Williams / ศ.ดร.กฤษณา ชุติมา, ชนัญดา หุตะสังกาศ

Copy : etc.

Product detail

การถูอำพันกับผ้าทำให้เกิดไฟฟ้าสถิต สายฟ้า คือประกายไฟขนาดมหึมาที่เกิดจากอนุภาคในเมฆที่มีประจุไฟฟ้า เราสามารถทำแบตเตอรี่จากมะนาวได้ ไฟฟ้าไหลไปตามวงจรเท่านั้น

Related Products