100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล
Download
Share
picture

100 ผู้พิชิตรางวัลโนเบล

ISBN : 9789749346815

Series name :

Auther name : ศ.ดร.สุทัศน์ ยกล้าน และคณะ

Copy : etc.

Product detail

ในหนังสือเล่มนี้ได้นำเอาชีวประวัติของผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลจำนวน 100 ท่านจากทั้งหมด 6 สาขา ที่ได้รับการยอมรับยกย่องว่าเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่มวลมนุษยชาติ

Related Products