ของเสีย
Download
Share
picture

ของเสีย

ISBN : 9789749471029

Series name :

Auther name : Rob Bowden / ดร.จารนัย พานิชกุล

Copy : etc.

Product detail

อธิบายถึงการจัดการของเสียของโลกจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการไปอย่างไรในอนาคต แนะนำทางเลือกให้คุณนำไปจัดการของเสียของคุณเองด้วยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงอนาคตที่มีความยั่งยืนขึ้น

Related Products