อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน เรียนคณิตฯ สุดหินให้เข้าหัว

Download
Share
picture

อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน เรียนคณิตฯ สุดหินให้เข้าหัว

ISBN : 9786167534442

Series name : อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง

Auther name : หยางหยางทู่ / อริสรา บัณฑิตภิรมย์

Copy : etc.

Product detail

ส้มจี๊ด ข้าวปั้น และลูกหิน จะพาไปรู้จักกับหลักทางจิตวิทยามากมายผ่านการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีปลาดุก ทฤษฎีองุ่นเปรี้ยว ปรากฏการณ์บาร์นัม รวมถึงพลังทางจิตใจต่างๆ อาทิ การมองโลกในแง่ดี ความรู้สึกโกรธแค้น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งหลักการเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองด้านใหม่ๆ ให้กับพวกเขา และช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติมากขึ้น

Related Products