หอมโลกวรรณศิลป์
Download
Share
picture

หอมโลกวรรณศิลป์

ISBN : 9789749410264

Series name :

Auther name : ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา

Copy : etc.

Product detail

วรรณกรรมและวรรณคดีของไทยตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบัน มีศิลปะการประพันธ์ที่เกิดจากการรังสรรค์ถ้อยคำกับการผูกร้อยจินตนาการของกวี ทำให้บทประพันธ์ที่ออกมามีความไพเราะและสื่อความหมายได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งศิลปะการประพันธ์นี้ เรียกว่าวรรณศิลป์

Related Products