อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ทายใจไขความลับจิตวิทยา

อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง ตอน ทายใจไขความลับจิตวิทยา

Share
picture
Share

ISBN : 9786162850707

Series name : อ๋อ! อย่างนี้นี่เอง

Auther name : อวี๋หมิ่น, ฉือลี่เจี๋ย / สิรวิชญ์ วิศิษฐวาณิชย์

Copy : etc.

Product detail

มาพร้อมกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อันเป็นสาระประโยชน์ที่ผสมผสานความบันเทิง ปลุกพลังด้านการเรียนรู้ของเด็กทุกคนให้ตื่นขึ้น แล้วเตรียมตัวออกท่องโลกใบนี้ไปด้วยกันกับ 10,000 สาระ สำรวจโลกวิทยาศาสตร์ สำหรับเล่มนี้ ส้มจี๊ด ข้าวปั้น และลูกหิน จะพาไปรู้จักกับหลักทางจิตวิทยามากมายผ่านการใช้ชีวิตประจำวันทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีปลาดุก ทฤษฎีองุ่นเปรี้ยว ปรากฏการณ์บาร์นัม รวมถึงพลังทางจิตใจต่างๆ อาทิ การมองโลกในแง่ดี ความรู้สึกโกรธแค้น ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ซึ่งหลักการเหล่านี้จะช่วยเปิดมุมมองด้านใหม่ๆ ให้กับพวกเขา และช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและมีสติมากขึ้น

Related Products

Upload a file of “Teacher Civil Servant Identification Card” or    “Teacher Professional License” for identity verification.

Only supports JPG, PNG, PDF files with a size not exceeding 20MB