พืชมหัศจรรย์ สารพันประโยชน์ใกล้ตัว (ไทย-อังกฤษ-ณี่ปุ่น)

Download
Share
picture

พืชมหัศจรรย์ สารพันประโยชน์ใกล้ตัว (ไทย-อังกฤษ-ณี่ปุ่น)

ISBN : 9789747743449

Series name :

Auther name : คมชาญ ปราการพล

Copy : etc.

Product detail

มาเรียนรู้ถิ่นกำเนิด การเจริญเติบโต คุณประโยชน์ และความเชื่อต่างๆ ของพืชมหัศจรรย์เหล่านี้...บางเรื่องคุณอาจไม่เคยรู้ แต่...กำลังจะได้รับรู้...ตัวอย่างเช่นกล้วย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ผลหรือยอดก็นำมาบริโภคได้พอเหลือก็นำไปขาย ไม่ว่าจะขายสด หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างอื่น ใบกล้วยก็นำมาทำเป็นห่อหมก หรือเย็บกระทง ในส่วนของความเชื่อ อาทิ กล้วยนาน เชื่อว่ามีผีนางตานีสิงสถิตอยู่ บางคนก็นำเครื่องสักการะมาเซ่นไหว้เพื่อหวังผล และยังมีอีกหลากชนิดของพืชมหัศจรรย์ ที่คัดสรรมาอย่างดีแล้วสำหรับคุณ

Related Products