รอบรู้เรื่องมะเร็ง และเมนูพิชิตโรค

Download
Share
picture

รอบรู้เรื่องมะเร็ง และเมนูพิชิตโรค

ISBN : 9789747487114

Series name :

Auther name : ดร.ปณิธิ พุทธกรุณา

Copy : etc.

Product detail

หนังสือที่จะช่วยให้คุณรู้จัก "มะเร็ง" โดยละเอียด ตั้งแต่สาเหตุ ขั้นตอนการเกิดมะเร็ง วิธีการรักษาทั้งทางแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก อาการข้างเคียง วิธีการดูแลตนเอง พร้อมอาหารหลากหลายเมนูสำหรับผู้ที่เป็นมะเร็ง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน พร้อมภาพประกอบชัดเจน เข้าใจง่าย สำหรับผู้ที่รักสุขภาพทุกท่าน ไม่ควรพลาดหนังสือเล่มนี้

Related Products